آخرین اخبار

  • مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران

    کسی در حکومت من دست خود را پیش کسی دراز نمی کند

    جلسه موسسات خیریه با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران و کارکنان و موسسات خیریه شهرستان گچساران در سالن جلسات آموزش و پرورش برگزار شد. مدیر آموزش و پرورش در این جلسه گفت: اگر…